• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2023

Data: 16 czerwca 2023 r.
Raport bieżący nr 4/2023

Temat: Informacje bieżące

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A na posiedzeniu w dniach 13 - 14 czerwca 2023 - po zapoznaniu się z bieżącymi wynikami handlowymi grupy oraz po zapoznaniu się ze wstępną estymacją wyników II kwartału 2023 uznaje, że widzi solidne fundamenty do podjęcia decyzji po zakończeniu roku bilansowego 2022/2023 o rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy przewyższającej istotnie w układzie procentowym dywidendy wypłacane w poszczególnych, poprzednich latach.
Ostateczną decyzję w sprawie zarząd podejmie w formie uchwały po zakończeniu roku bilansowego 2022/2023 i publikacji wyniku rocznego.
Jednocześnie ze względu na decyzję WZA o zmianie roku bilansowego, (rok bilansowy 2022/2023 obejmuje okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023), dywidenda (w przypadku jej uchwalenia) będzie wypłacana za okres 18 miesięcy, czyli półtora razy dłuższy niż w latach poprzednich, co prawdopodobnie wpłynie na proporcjonalne zwiększenie kwoty dywidendy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168