• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 9/2013

Śrem, dnia 13 marca 2013

Raport bieżący nr 9/2013
 

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA Delko S.A. w dniu 12 marca 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 12 marca 2013 r., wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Zarząd Delko S.A. informuje jednocześnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust 1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168