• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 7/2013

Śrem, dnia 13 marca 2013

Raport bieżący nr 7/2013

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 12 marca 2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. w dniu 12 marca 2013 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Akcjonariusz: Pan Dariusz Kawecki (*)
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 1.246.985
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.246.985
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 35,36
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 20,85

2. Akcjonariusz: Pan Mirosław Jan Dąbrowski (**)
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 876.164
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 876.164
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 24,85
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 14,65

3. Akcjonariusz: DELKOR SP. Z O.O.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 751.360
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 751.360
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 21,31
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 12,56

4. Akcjonariusz: Pan Kazimierz Luberda (***)
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 651.540
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 651.540
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 18,48
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 10,90


Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 5 980 000 głosów.
 

(*) Pan Dariusz Kawecki - łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez: Dariusz Kawecki
i Doktor Leks S.A.
(**) Pan Mirosław Jan Dąbrowski - łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez: Mirosław Jan Dąbrowski
i Krzysztof Krzciuk
(***)Pan Kazimierz Luberda - łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez: Kazimierz Luberda i Teresa Luberda

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168