• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 6/2013

Śrem, dnia 7 marca 2013

Raport bieżący nr 6/2013

Temat: Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał od Akcjonariusza zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki została zgłoszona, w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 12.03.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego, w swym porządku obrad, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Delko S.A.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii, pełnił funkcje członka Organów Spółek Publicznych w: Relpol SA (2003 – 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo SA (2004 r. – 2008); W. Kruk S.A. (2006 – 2008), Elektrotim SA (2007- obecnie, Sekretarz Rady Nadzorczej), Delko S.A. (2010 – 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu), Pozbud T&R SA (2011 – obecnie, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej). W latach 1996-2001 pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu.
Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. na rzecz domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i firm doradczych z zakresu: makro i mezoekonomii, rynków kapitałowych, terminowych rynków towarowych i walutowych. Pan Wojciech Szymon Kowalski posiada licencję maklera i jest Członkiem Zwyczajnym Rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. W latach 1994-97 prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej.

Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168