• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 5/2013

Śrem, dnia 6 marca 2013

Raport bieżący nr 5/2013

Temat: Rezygnacja członka Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego z dniem 11 marca 2013 roku. Pan Wojciech Szymon Kowalski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 

W oświadczeniu w sprawie rezygnacji Pan Wojciech Szymon Kowalski napisał:
„Niniejszym oświadczam, iż wraz z zakończeniem zasadniczego okresu restrukturyzacji w Spółce Delko S.A., udokumentowanego m.in. wypracowanym przez Grupę Kapitałową DELKO dodatnich wyników finansowych w okresie IV kwartału 2012 r., (a poprzedzonymi czterema kwartałami strat), składam z dniem 11 marca 2013 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki – Wiceprezesa Delko S.A.

Ufam i wierzę, że osiągnięcie dodatnich wyników finansowych w IV kwartale 2012r., jest równoznaczne z powrotem Grupy Kapitałowej Delko na ścieżkę trwałej, historycznie dowiedzionej rentowności.”

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168