• d
  • d
  • d
  • d

Aktualności

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację o treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości rekomendację Rady nadzorczej spółki dotyczącą wypłaty dywidendy.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości rekomendację Zarządu spółki dotyczącą wypłaty dywidendy.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 24/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 24 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2020.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

mBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168