• a
  • b
  • c
  • d

Zarząd Delko S.A., opublikował raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

Przychody netto ze sprzedaży Delko S.A. w okresie czterech kwartałów minionego roku wyniosły 405.755 tys. zł i były wyższe w porównaniu z 2009 rokiem o 20,2%. Wypracowano zysk netto w kwocie 5.233 tys. zł, który był niższy o 0,7% w zestawieniu z poprzednim rokiem obrotowym. W tym samym czasie przychody netto ze sprzedaży Grupy Delko wyniosły 503.514 tys. zł, co oznacza wzrost o 16,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w minionym okresie 5.236 tys. zł i był niższy w porównaniu z 2009 r. o 15,1%.

- Osiągnięte wyniki finansowe są pochodną szeregu czynników, w tym wielu czynników o charakterze jednorazowym. Na wynikach zaważyła przede wszystkim klęska powodzi, żałoba narodowa po katastrofie smoleńskiej, jak również klęska zimy, która dodatkowo ograniczyła poziom przychodów. Warto również wspomnieć o procesie restrukturyzacji, który obecnie przeprowadzamy w Grupie oraz o przeprowadzonych w ostatnim czasie akwizycjach spółek. W konsekwencji zbiór również tych czynników silnie wpłynął na nasze wyniki finansowe – powiedział
Andrzej Worsztynowicz, prezes zarządu Delko

Rezultaty sprzedaży za styczeń tego roku są lepsze od tych, które uzyskaliśmy w analogicznym okresie 2010 roku – dodał prezes Worsztynowicz.

 

DELKO S.A. – lider na rynku dystrybucji kosmetyczno-chemicznej w Polsce, wyróżniający się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych oraz efektywności działania. Spółka została założona w 1995 r., przez właścicieli kilkunastu hurtowni chemiczno-kosmetycznych    z całej Polski. Przez ten czas DELKO S.A. zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi na terenie całego kraju. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o regionalnych przedstawicieli, sieć własnych hurtowni oraz bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych.   W skład Grupy Kapitałowej Delko wchodzi: DELKO S.A., jako jednostka dominująca oraz sześć podmiotów zależnych, tj.: PH AMA S.A., Delko Otto sp. z o.o., Frog MS Delko sp. z o.o., Nika sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa sp. z o.o. i Cosmetics Sp. z o.o.

Od września 2009 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.DELKO S.A. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, min. pięciokrotnie (w 2002 r., 2003 r., 2006
r., 2007 r., oraz 2008 r.) uzyskała tytuł „Gazeli Biznesu” nagrody przyznawanej przez dziennik „Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji niekwestionowanego lidera rynku hurtowego branży chemiczno-kosmetycznej w Polsce. Cel ten DELKO S.A. chce osiągnąć poprzez przejęcia i akwizycje oraz rozwój organiczny, tj. zwiększenie sprzedaży produktów własnych marek i rozwój sieci sprzedaży w segmencie detalicznym.

Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Ptak

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168