• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raporty okresowe

Raporty kwartalne

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany


Zarząd Delko S.A. _dalej "Spółka" informuje, że w Skonsolidowanym raporcie rocznym SRR za 2022 rok z dnia 30 października 2023 roku nie zostało umieszczone stanowisko zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem. Do załączonego raportu rocznego nie zostały wprowadzone żadne zmiany.


Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

     Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

     Raport roczny skonsolidowany

Raporty kwartalne

Raport półroczny

Raport roczny jednostkowy

     Raport roczny skonsolidowany

     Raport półroczny

     Raporty kwartalne

Raport roczny jednostkowy

     Raport roczny skonsolidowany

     Raport półroczny

     Raporty kwartalne

Raport roczny jednostkowy

     Raport roczny skonsolidowany

     Raport półroczny

     Raporty kwartalne

Raport roczny jednostkowy

     Raport roczny skonsolidowany

     Raporty kwartalne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168